Odluka o odabiru

Sukladno Pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“ i Prilogu 4. „Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“, poduzeće Bioplinara organica Kalnik 1 d.o.o. u okviru projekta „Poboljšanje učinkovitosti poduzeća Bioplinara organica Kalnik 1 d.o.o. uvođenjem naprednih IKT rješenja“ objavljuje:

ODLUKA O ODABIRU

  1. PODACI O NARUČITELJU

Naziv Naručitelja: Bioplinara organica Kalnik 1 d.o.o.

Sjedište Naručitelja: Sveti Petar Orehovec 135, 48267 Orehovec

OIB Naručitelja: 69972253924

  1. PREDMET NABAVE

Softver- knjigovodstveni program za povećanje produktivnosti i optimizaciju poslovnih procesa.

  1. ODLUKA O ODABIRU

Ponuditelj:

DOMINO GRUPA d.o.o.

Kostelska 10,

10000 Zagreb

je dostavio ponudu koja u potpunosti zadovoljava uvjete iz Poziva na podnošenje ponuda i opis opreme, koji odgovaraju potrebama Naručitelja, i koja je prema kriteriju najniže cijene ocijenjena najpovoljnijom, te se predlaže sklapanje Ugovora o nabavi softvera s navedenim ponuditeljem.

Ukupna vrijednost odabrane ponude bez PDV-a: 137.800,00 HRK