4. listopada održan 8. Croatia Waste Expo

4. listopada održan 8. Croatia Waste Expo

4. listopada 2019. godineu Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu održan je 8.-i Croatia WasteExpo.

Kroz dvije panel diskusije i nekoliko stručnih prezentacija govorilo se o problematici financiranja gospodarenja otpadom posebice u kontekstu kružne ekonomije. Na stručnim prezentacijama govorilo se i o temi gospodarenja otpadom u velikim gradovima, sanaciji lokalnih odlagališta, izgradnji sortirnica za odvojeno prikupljanje otpada te nužnosti sustavne i kontinuirane edukacije javnosti o pravilnom gospodarenju otpadom na kućnom pragu .

Konferencija je okupila predstavnike lokalne samouprave, komunalnih poduzeća državnih institucija i ostalih zainteresiranih kako bi se educirali i razmijenili iskustava na području gospodarenja otpadom te ukazali na pozitivne primjere. Konferencijom se željelo ukazati i na prepreke koje su još uvijek ispred Republike Hrvatske i na činjenicu da možda nećemo stići ispuniti zadane ciljeve Europske unije, posebice u velikim urbanim sredinama.