4. listopada održan 8. Croatia Waste Expo

4. listopada održan 8. Croatia Waste Expo

4. listopada 2019. godineu Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu održan je 8.-i Croatia WasteExpo.

Kroz dvije paneldiskusije i nekoliko stručnih prezentacija govorilo se o problematicifinanciranja gospodarenja otpadom posebice u kontekstu kružne ekonomije. Na stručnimprezentacijama govorilo se i o temi gospodarenja otpadom u velikim gradovima,sanaciji lokalnih odlagališta, izgradnji sortirnica za odvojeno prikupljanjeotpada te nužnosti sustavne i kontinuirane edukacije javnosti o pravilnomgospodarenju otpadom na kućnom pragu .

Konferencija je okupilapredstavnike lokalne samouprave, komunalnih poduzeća državnih institucija iostalih zainteresiranih kako bi se educirali i razmijenili iskustava napodručju gospodarenja otpadom te ukazali na pozitivne primjere. Konferencijomse željelo ukazati i na prepreke koje su još uvijek ispred Republike Hrvatske ina činjenicu da možda nećemo stići ispuniti zadane ciljeve Europske unije,posebice u velikim urbanim sredinama.