Bioplin Proizvodnja d.o.o.

00 bioplin proizvodnja doo

Adresa sjedišta: Gregurovec 23, 48267 Orehovec

Lokacija: Antuna Mihanovića 19, Medinci, 33520 Slatina

Odgovorna osoba: Đurđa Jakovljev, član uprave

Broj zaposlenih: 3

MBS: 080867949

OIB: 36078253086

IBAN: HR4223400091110767134

e-pošta: info@bioen.eco

Tel: +385 48 850 134

Bioplinsko postrojenje za proizvodnju električne energije snage 1 MW smješteno je u gradu Slatini (naselje Medinci) u Virovitičko-podravskoj županiji. U ruralnom području poput naselja Medinci gradnja bioplinske elektrane primjeren je sustav za zatvaranje proizvodno-prerađivačkog poljoprivrednog procesa jer se omogućava dobivanje toplinske i električne energije kao i za osiguranje izvrsnoga gnojiva kojeg predstavlja prerađeni kosupstrat.

Izgradnja bioplinskog postrojenja za proizvodnju električne energije započela je početkom 2017. a završena je krajem 2018. godine, uz pomoć financiranja iz bankarskog kredita. Probni rad u trajanju od mjesec dana odvijao se početkom 2019. godine, a punim radnim kapacitetom započeo sredinom 2019. godine.

Bioplinsko postrojenje koncipirano je kao kontinuirano punjeno i radi u srednjem odnosno mezofilnom temperaturnom području, u anaerobnom okolišu, dakle okolišu bez prisutnosti kisika. Energetska vrijednost tako dobivenog bioplina iznosi od 5,2 do 6,5 kWh/m3 bioplina. Iz toga se u postupku su-proizvodnje ili kogeneracije proizvesti 83,8% upotrebljive energije, dok su ostalo gubici u pretvorbi. Od te energije proizvodi se približno 42,1% električne energije i 41,7% toplinske energije.

Proizvedena električna energija predaje se u mrežu, dok se proizvedena toplina koristi za potrebe obrade sirovine za proizvodnju bioplina.

Slika 2: Predložena shema dvostupanjskog postrojenja za bioplin

Ulazni materijal (biomasa)

 

Sirovine za proizvodnju bioplina dijele na dvije osnovne skupine:

  • Supstrati:
  •    Gnojiva: goveđa i svinjska gnojovka i gnoj,   peradarski gnoj;
  •    Biljna biomasa: kukuruzna, od sirka, žitna i travna silaža, svježi otkos trave, ostaci krme, proizvoda;
  • Kosupstrati odnosno otpad prehrambeno prerađivačke industrije:
  •    Životinjski nusproizvodi koju uključuju ostatke hrane, mast, otpadno voće i povrće, kompost, industrijske otpadne vode bogate bjelančevinama i ugljikohidratima, otpadne tvari kod razgradnje masti.

Za potrebe proizvodnje električne energije iz bioplina nužno je osigurati stabilne i dostatne količine otpada biološkog porijekla koji je sirovina u proizvodnji. Druga komponenta biootpada sastoji se od gnojovke (tekućeg kravljeg gnoja) koju će isporučivati stočari i ratari iz regije s kojima su već potpisani ugovori o otkupu za razdoblje od 15 – 20 godina. Stočarima gnojovka predstavlja svojevrsni problem zbog zakonski propisanog načina zbrinjavanja (u skladu s nitratnom direktivom Europske unije) te će je besplatno dovoziti i ustupati bioplinskom postrojenju. Proces stvaranja bioplina – anaerobna digestija, zahtijeva osim navedene primarne sirovine i upotrebu supstrata. Za supstrat pri proizvodnji bioplina mogu poslužiti različiti tipovi biomase. Zbog povoljnih karakteristika i blizine dobavljača kao supstrat za proizvodnju bioplina u sklopu bioplinskog postrojenja koristi se kukuruzna silaža.

Za otkup električne energije potpisuje se 14-godišnji ugovor sa Hrvatskim operatorom tržišta energije (HROTE) po povlaštenoj feed-in tarifi, koja se korigira na godišnjoj razini prema inflaciji i porastu cijena energenata.