Bioplinara organica Kalnik 1 d.o.o.

00 bioplinara ogranica kalnik

Adresa sjedišta: Sv. Petar Orehovec 135, 48267 Sv. Petar Orehovec

Lokacija: Gregurovec 23, 48260 Križevci

Odgovorna osoba: David Voršič, član uprave

Broj zaposlenih: 10

MBS: 010079826

OIB: 69972253924

IBAN: HR 9023400091110962210, PBZ d.d.

e-pošta: info@bioen.eco

Tel: +385 48 850 134

 • Za potrebe proizvodnje električne energije godišnje se otkupljuje kukuruzne silaže u količini od 35.000 t, od preko 100 kooperanata iz okolice
 • Bioplinara godišnje proizvede 60.000 t digestata, koje je vrhunsko organsko gnojivo i besplatno se daje svim poljoprivrednicima kako bi poboljšali kvalitetu tla, povećali prinose poljoprivrednih kultura i smanjili potrebe za umjetnim gnojivima
 • Prva je bioplinara u grupaciji koja je instalirala liniju za obradu biorazgradivog otpada i na taj način pridonijela rješavanju problematike zbrinjavanja biorazgradivog otpada
 • U 2018. godini zbrinuto je preko 18.000 t biorazgradivog otpada
 • U 2019. godini potpisan je ugovor o zbrinjavanju biorazgradivog otpada grada Zagreba

Bioplinara organica Kalnik 1: 2,4 MWel

 • Odabrana tehnologija : NAHTEC GmbH
 • Odabrani izvođači: NAHTEC GmbH i Hidroregulacija d.d.
 • Vrijednost investicije: 59.789.669,00 HRK
 • Puštanje u pogon: u pogonu
 1. rujna 2016. godine u pogon je pušteno postrojenje za proizvodnju električne energije snage 2,4 MW u općini Sveti Petar Orehovec (naselje Gregurovec) u Koprivničko-križevačkoj županiji. U ruralnom području poput naselja Gregurovec gradnja bioplinske elektrane primjeren je sustav za zatvaranje proizvodno-prerađivačkog poljoprivrednog procesa jer se omogućava dobivanje toplinske i električne energije kao i za osiguranje izvrsnoga gnojiva kojeg predstavlja prerađeni kosupstrat. Izgradnja bioplinskog postrojenja za proizvodnju električne energije započela je u 2015. godini. S prvim punjenjem bioplinskog postrojenja počelo se u svibnju 2016. godine, a pogon je punim radnim kapacitetom započeo u srpnju 2016. godine.

Bioplinsko postrojenje koncipirano je kao kontinuirano punjeno i radi u srednjem odnosno mezofilnom temperaturnom području, u anaerobnom okolišu, dakle okolišu bez prisutnosti kisika. Energetska vrijednost tako dobivenog bioplina iznosi od 5,2 do 6,5 kWh/m3 bioplina. Iz toga se u postupku su-proizvodnje ili kogeneracije proizvodi 83,8% upotrebljive energije, dok su ostalo gubici u pretvorbi. Od te energije proizvodi se približno 42,1% električne energije i 41,7% toplinske energije.

Proizvedena električna energija predaje se u mrežu, dok se proizvedena toplina koristi za potrebe obrade sirovine za proizvodnju bioplina.

Slika 2: Predložena shema dvostupanjskog postrojenja za bioplin

Ulazni materijal (biomasa)

Sirovine za proizvodnju bioplina dijele na dvije osnovne skupine:

 • Supstrati:
 •     Gnojiva: goveđa i svinjska gnojovka i gnoj, peradarski gnoj;
 •     Biljna biomasa: kukuruzna, od sirka, žitna i travna silaža, svježi otkos trave, ostaci krme, proizvoda;
 • Kosupstrati odnosno otpad prehrambeno prerađivačke industrije:
 •    Životinjski nusproizvodi koji uključuju ostatke hrane, mast, otpadno voće i povrće, kompost, industrijske otpadne vode bogate bjelančevinama i ugljikohidratima, otpadne tvari kod razgradnje masti.

Za potrebe proizvodnje električne energije iz bioplina nužno je osigurati stabilne i dostatne količine otpada biološkog porijekla koji je sirovina u proizvodnji. Druga komponenta biootpada sastoji se od gnojovke (tekućeg kravljeg gnoja) koju će isporučivati stočari i ratari iz regije s kojima su već potpisani ugovori o otkupu za razdoblje od 15 – 20 godina. Stočarima gnojovka predstavlja svojevrsni problem zbog zakonski propisanog načina zbrinjavanja (u skladu s nitratnom direktivom Europske unije) te će je besplatno dovoziti i ustupati bioplinskom postrojenju. Proces stvaranja bioplina – anaerobna digestija, zahtijeva osim navedene primarne sirovine i upotrebu supstrata. Za supstrat pri proizvodnji bioplina mogu poslužiti različiti tipovi biomase. Zbog povoljnih karakteristika i blizine dobavljača kao supstrat za proizvodnju bioplina u sklopu bioplinskog postrojenja koristi se kukuruzna silaža.

Za otkup električne energije potpisuje se 14-godišnji ugovor sa Hrvatskim operatorom tržišta energije (HROTE) po povlaštenoj feed-in tarifi, koja se korigira na godišnjoj razini prema inflaciji i porastu cijena energenata.

PROJEKT „Poboljšanje učinkovitosti poduzeća Bioplinara organica Kalnik 1 d.o.o. uvođenjem naprednih IKT rješenja“

Referentna oznaka: KK.03.2.1.03.0221                                                                                                                      

Vrijednost projekta: 1.306.541,20

Bespovratna sredstva: 758.295,00 HRK

Opći cilj ovog projekta je razvoj i povećanje konkurentnosti MSP koja posluju u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske kroz ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih IKT rješenja u poslovanje poduzeća čime će se optimizirati 3 poslovna procesa, integrirati poslovne funkcije te otvoriti 5 novih radnih mjesta.

Ciljne skupine projekta su sadašnji zaposlenici, kooperanti i suradnici tvrtke kao i svi građani RH. Projektom će se dugoročno zaposlenima ubrzati i olakšati svakodnevno poslovanje, podići kvalitetu komunikacije te otvoriti mogućnosti za razvoj novih projekata.

Važno je istaknuti i da projekt ima pozitivan utjecaj na okoliš s obzirom da implementacija opreme i rješenja rezultira smanjenjem korištenja papira u svakodnevnom poslovanju, potrošnje električne energije i većom proizvodnjom električne i toplinske energije iz bioplinskog postrojenja, dakle obnovljivih izvora energije.

Provedbom projekta u trajanju od 12 mjeseci potaknut ćemo ulaganja u ukupnom iznosu od 1.306.541,20 kn te unaprijediti učinkovitost poslovanja kroz poboljšanje 3 poslovna procesa: strateško planiranje, upravljanje rizicima i upravljanje imovinom.