Okrugli stol u Biogradu na moru

Okrugli stol u Biogradu na moru

25. rujna 2018. u Biogradu na moru održao se okrugli stol na kojem su članice Udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu predstavile svoje usluge sakupljanja i gospodarenja posebnim kategorijama otpada članicama Grupacije održavanja čistoće. Članice Udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu aktivno rade na promicanju kružnog gospodarstva, zbrinjavanju otpada na zakonom propisani način te promicanje održivih praksi. Na okruglom stolu sudjelovao je i Aleksandar Sandić koji je predstavio bioplinska postrojenja iz grupacije Bioen d.o.o. te predstavio kako bioplinska postrojenja mogu zbrinuti neopasni otpad. Vrste neopasnog otpada koje se mogu oporabiti na bioplinskim postrojenjima postupkom anaerobne digestije između ostalog...

Read More