Okrugli stol u Biogradu na moru

Okrugli stol u Biogradu na moru

25. rujna 2018. u Biogradu na moru održao se okrugli stol na kojem su članice Udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu predstavile svoje usluge sakupljanja i gospodarenja posebnim kategorijama otpada članicama Grupacije održavanja čistoće. Članice Udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu aktivno rade na promicanju kružnog gospodarstva, zbrinjavanju otpada na zakonom propisani način te promicanje održivih praksi. Na okruglom stolu sudjelovao je i Aleksandar Sandić koji je predstavio bioplinska postrojenja iz grupacije Bioen d.o.o. te predstavio kako bioplinska postrojenja mogu zbrinuti neopasni otpad. Vrste neopasnog otpada koje se mogu oporabiti na bioplinskim postrojenjima postupkom anaerobne digestije između ostalog...

Read More
Zaprimanje silaže u 2018. god.

Zaprimanje silaže u 2018. god.

Na bioplinskim postrojenjima u Gregurovcu, Svetom Petru Orehovcu i Slatini traje zaprimanje ovogodišnje silaže. Silaža se sprema u horizontalni silos te nakon što se dovezena masa raširi potrebno je pravilno gaziti masu dovoljno teškim strojem. Nakon dostatnog gaženja slijedi pokrivanje silosa nepropusnim materijalom kako bi se onemogućio ulaz zraka i vode u silažnu masu te tako započeo proces fermentacije.

Read More
Obavijest o otkupu silaže 2018. godine na bioplinarama u Gregurovcu i Orehovcu

Obavijest o otkupu silaže 2018. godine na bioplinarama u Gregurovcu i Orehovcu

Otkup počinje od 20. 8. 2018.Silaža se preuzima od ponedjeljka do subote od 7:00 – 20:00Svaki vozač je svaki put po dolasku na vagu dužan sići s traktora i vagaru dati podatak za koga je dovezao silažu, a nakon odvage kod vagara potpisati i preuzeti vagarinku.Vaganje neće biti moguće za vozače koji se neće pridržavati pravila. Dobavljači mogu odabrati između dva načina isplate:1. Isplatu vrši Sedlić d.o.o. u roku od 30 dana– 0,22 kn/ kg za silažu koja ima suhu tvar od 32% – 42%– za silažu koja će imati suhu tvar nižu ili višu od navedene cijena će se...

Read More
Konferencija Europske udruge za plin (EBA)

Konferencija Europske udruge za plin (EBA)

Hrvatska udruga proizvođača bioplina (HUPB) je 2017. god. postala punopravnom članicom Europske udruge za bioplin (EBA). Time se HUPB pruža pristup svim europskim novim inicijativama, trendovima i programima na području industrije bioplina. Naš član upravnog odbora, Shamil Kudashev, zastupao je HUPB na Generalnoj skupštini EBA, koja je održana 23. siječnja 2018. u Antwerpenu u Belgiji. Također je sudjelovao i na konferenciji Europske udruge za bioplin koja se održala od 24. do 26. siječnja u Antwerpenu: 3 dana 300 delegata više od 25 zemalja sudionica više od 40 govornika izložba studijska putovanja Od prve konferencije koja je održana2012. godine, na konferenciji...

Read More

Skupština Hrvatske udruge proizvođača bioplina održana je 31. siječnja u Gregurovcu

U srijedu, 31. siječnja 2018. godine u Gregurovcu održala se Skupština Hrvatske udruge proizvođača bioplina (HUPB). Na prvoj Skupštini održanoj u novoj godini izabrano je novo vodstvo – Upravni odbor: Predsjednik, Marijan Cenger Potpredsjednik, Oleg Maksimov Tajnik, Sebastian Vukušić Član upravnog odbora, Stjepan Gagro Član upravnog odbora, Shamil Kudashev

Read more...
Na bioplinskom postrojenju Bioplinara organica Kalnik 1 d.o.o. održan sastanak Vijeća Udruženja energetike

Na bioplinskom postrojenju Bioplinara organica Kalnik 1 d.o.o. održan sastanak Vijeća Udruženja energetike

U četvrtak, 6. srpnja u bioplinskom postrojenju Bioplinare organice Kalnik 1 d. o. o. u Gregurovcu, pokraj Križevaca, održan je sastanak Vijeća Udruženja energetike Hrvatske gospodarske komore. Sudionici sastanka dogovorili su aktivnosti koje će pripremati tijekom ljeta kako bi početkom jeseni Udruženje izradilo stručno mišljenje predstavnika pojedinih energetskih područja o razvitku energetskog sektora u Hrvatskoj. Nakon sastanka, sudionici su obišli pogon bioplinskog postrojenja u Gregurovcu i upoznali se s osnovnim značajkama proizvodnog procesa.

Read more...