Projekt „Poboljšanje konkurentnosti tvrtke BIOEN primjenom IKT tehnologija“

Projekt „Poboljšanje konkurentnosti tvrtke BIOEN primjenom IKT tehnologija“

Korisnik: BIOEN d.o.o.

Referentna oznaka:KK.03.2.1.19.0366

Poziv: POBOLJŠANJEKONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE(IKT) – 2

Trajanje projekta: 30.10.2019. – 30.10.2020.

Vrijednost projekta: ukupna vrijednost projekta je

392.169,00  HRK od čega EU sufinancira 313.735,20  HRK.

Cilj ovog projekta je jačanje tržišnepozicije te povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća u sektorupružanja usluga vezanih za proizvodnju bioplina.

Ostvarenjem općeg cilja projekta postići će seslijedeći rezultati:

  • Razvoj poduzeća jačanjem tržišne pozicije i povećanjem konkurentnosti,
  • Pridonijeti razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj,
  • Otvoriti jedno novo radno mjesto te,􀀀 Povećati prihode za 36% u slijedeće 3 godine.

Ciljane skupine projekta su:

􀀀mali i srednjipoduzetnici u području proizvodnje bioplina, investitori te zaposlenici malih isrednjih poduzetnika te ostali sudionici gospodarstva Hrvatske.

Kontaktosoba: Artem Kazin,info@bioen.com