„Zajedno do fondova EU“

Projekt tvrtke Bioplinara Organica Kalnik 1 d.o.o. „Poboljšanje učinkovitosti poduzeća Bioplinara Organica Kalnik 1 d.o.o.“  referentne oznake KK.03.2.1.03.0221. financiran je unutar poziva na dostavu projektnih prijava „ Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MPS u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) Operativnog programa Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020.

 

Provedbom projekta u trajanju od 12 mjeseci potaknuti ćemo ulaganja u ukupnom iznosu 1.306.541,20 kn te unaprijediti učinkovitost poslovanja kroz poboljšanje 3 poslovnih procesa: strateško upravljanje, upravljanje rizicima i upravljanje imovinom te optimizaciju cjelokupnog poslovanja poduzeća.

 

Uvođenje novih softvera osigurati će optimizaciju poslovnih procesa te povećanje učinkovitosti zaposlenika, omogućiti bržu i lakšu komunikaciju s kooperantima te povećati kvalitetu poslovanja. Slijedom svega navedenog, automatizacijom i optimizacijom navedenih procesa, softversko cloud rješenje će postati centralno mjesto povezivanja svih poslovnih procesa, unaprjeđenje računalne i mrežne infrastrukture smanjiti će administrativne troškove te povećati učinkovitost poduzeća.

 

Opći cilj ovog projekta je razvoj i povećanje konkurentnosti MSP koja posluju u područjima s razvojnim posebnostima Republike Hrvatske kroz ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezanu s uvođenjem novih IKT rješenja u poslovanje poduzeća čime će se optimizirati poslovnih procesa, integrirati poslovne funkcije te otvoriti 13 novih radnih mjesta.

 

Ukupna vrijednost projekta je 1.306.541,20 HRK od čega EU sufinancira 758.295,00 HRK.

Trajanje projekta je godinu dana (od 01.05.2017. do 01.05.2018.)

Kontakt za više informacija info@bioen.eco.